Wzory podań

Przy składaniu podań do Dziekana WNS i/lub Koordynatora kierunków należy posłużyć się poniższymi wzorami (pliki Word):

Podanie-o-zaliczenie-komisyjne-przedmiotu-w-związku-z-odmową-zaliczenia-zajęć_2021
Podanie-o-wyznaczenie-wcześniejszego-terminu-egzaminu_2021
Podanie-o-wydłużenie-terminu-złożenia-pracy-dyplomowej_2021
Podanie-o-wpisanie-wypisanie-z-przedmiotu_Kurs-ogólnouczelniany_2021
Podanie-o-udzielenie-urlopu_2021
Podanie-o-przywrócenie-w-prawach-studenta-i-kontynuację-studiów_2021
Podanie-o-przesuniecie-terminów-egzaminów-poprawkowych-praktyka-wrzesień_2021
Podanie-o-przeniesienie-ze-studiów-stacjonarnych-na-niestacjonarne_2021
Podanie-o-przeniesienie-ze-studiów-niestacjonarnych-na-stacjonarne_2021
Podanie-o-przeniesienie-na-inną-uczelnię_2021
Podanie-o-przeniesienie-na-inny-kierunek_2021
Podanie-o-podjęcie-decyzji-w-związku-z-niezaliczeniem-semestru-studiów-–-POWTARZANIE-SEMESTRU – 2021
Podanie-o-podjęcie-decyzji-WPIS-WARUNKOWY_2021
Podanie-o-egzamin-komisyjny-z-przedmiotu-w-związku-z-otrzymaniem-oceny-niedostatecznej_2021
Upowaznienia-1-i-2_2021
Rezygnacja-ze-studiów_2021
Powiadomienie-o-zmianie-danych-osobowych-studenta_2021
Podanie-o-zwrot-oplaty-za-uslugi-edukacyjne-studentaoswiadczenie_2021
Podanie-o-przedłużenie-sesji-egzaminacyjnej_2021
Podanie-o-zaliczenie-praktyki-zawodowej-udział-studenta-w-obozie-naukowym_2021
Podanie-o-zezwolenie-na-realizację-praktyki-w-innym-terminie-z-przyczyn-niezależnych_2021
Podanie-o-przyznanie-indywidualnego-programu-i-harmonogramu-studiow-IPS_20211
Podanie-o-przyznanie-indywidualnej-organizacji-studiow-IOS_2021(1)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close